Friday, May 05, 2006

A.Asignatura:MSEP VI
B.Sanggunian:Umawit at Gumuhit 6
C.Paksang Aralin:Sinaunang Bagay
D.Paglalarawan sa Aralin:
Ang araling ito ay magbibigay kaalaman tungkol sa mga sinaunang bagay na bahagi ng kultura ng ating bayan, na dapat ipagmalaki ang ating mga ninuno sa kanilang angking kakayahan sa paglikha ng mga ito.
E.Kinalabasan ng Pagkatuto:
1.Napahahalagahan ang kontribusyong naidudulot ng sinaunag bagay sa kultura ng bayan
2.Natutukoy ang mga antigo o sinaunang bagay o gusali na kilala sa buong bansa tulad ng:
a.San Agustin Church
b.Miag-ao Church ng Iloilo
c.Paoay Church ng Ilocos
d.Bahay ni Jose Rizal sa Calamba, Laguna
e.Fort Santiago
f.Malacanang
F.Paglalahad:
Mga minamahal kong mag-aaral maaari lamang na pumunta kayo sa
http://www.dukerisst.com/World%20Fotos/Philippines/SanAgustin/Main-1.JPG

http://www.univie.ac.at/Voelkerkunde/apsis/aufi/rizal/rizal1.jpg
http://members.lycos.nl/jandela/Ph-fsant.jpg
G.Panlinang na Gawain:
Humanda sa inyong pag-uulat at ihanda ang mga larawan na gagamitin.
H.Pagtataya:
Panuto:Piliin ang titik ng tamang sagot.
I.Takdang Aralin:
Gumuhit ng mga antigong bagay o gusali na nasa sariling pamayanan.

Thursday, May 04, 2006

A.Asignatura:MSEP VI
B.Sanggunian:PELC III. B.I. TX.p.37
C.Paksang Aralin:
Pagbabago ng Tema o Paksa ng Musika,Awit:''Bahay Kubo''
D.Paglalawan sa Aralin:
Ang awit ay mayroong tema o paksa na siyang pinakabuod ng komposisyon.Ang paksa ay nababago sa pamamagitan ng pag-aangkop ng iba't ibang elemento o sangkap ng musika.
E.Kinalabasan ng Pagkatuto:
1.Naipapakita ang mga pamamaraan sa pagbabago -bago ng tema o paksa ng musika sa pamamagitan ng pagsusuri
2.Natutukoy ang katangian ng paksa sa isang awit
3.Nasasabi ang mga pagbabago sa elemento ng isang tiyak na tugtugin
F.Paglalahad:
Mga minamahal kong mag-aaral maari kayong sumangguni sa

Tuesday, May 02, 2006

A.Asignatura:MSEP VI
B.Sanggunian:PELC III.B.I. MBP pp.77-78
C.Paksang Aralin:
Ang Katangian ng PaksaTema sa Isang Awit/Himig
D.Paglalarawan sa Aralin:
Ang aralin na ito ay magbibigay kaalaman sa mga bata ng iba't ibang katangian ng paksa,tema sa isang awit,himig
E.Mga Layunin:
1.Naipapakita ang mga pamamaraan sa pagbabagu-bago ng tema o paksa ng musika sa pamamagitan ng pagsusuri
2.Natutukoy ang katangian ng paksa sa isang awit
3.Nasasabi ang mga pagbabago sa elemento ng isang tiyak na tugtugin
F.Paglalahad:
Mga minamahal kong mag-aaral maaari ninyong hanapin ang link na ito sa

G.Panlinang na Gawain:
1.Ilahad ang paksa ng ''Bahay Kubo'' at ang mga pagbabago o ''variation'' na ginawa rito.
a.Pagbabago sa palakumpasan
b.Bagbabago sa estilo
c.Transposisyon
d.Paglilipat ng modo
e.Pagbabago ng tempo
H.Pagtataya:
Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
1.Anu-anong bahagi ang naiiba sa karaniwang iskor ng ''Bahay Kubo''?
2.Anu-anong pagbabago ang ginawa?
3.Ano ang nagagawa ng ''variations''o pagbabago sa isang awitin?
4.Anu-anong mga pagbabago sa elemento ng musika ang maaaring gawin sa isang tiyak na tugtugin?
5.Magbigay ng mga halimbawa.
I.Takdang Aralin:
Pumili ng isang payak na awit at lapatan ng iba't ibang mga pagbabago ng mga elemento.I

Mga Instrumentong Bumubuo ng Orkestra

A.Asignatura:MSEP VI
B.Sanggunian:PELC IV A.3,2
C.Paksang Aralin:
Mga Instrumentong Bumubuo ng Orkestra
D.Paglalarawan sa Aralin:
Ang aralin na ito ay magbibigay kaalaman sa mga bata ng iba't ibang instrumentong pang orkestra.
E.Kinalabasan ng Pagkakatuto:
1.Napahahalagahan ang mga instrumentong bumubuo sa orkestra
2.Nakikila ang iba't ibang instrumentong ginagamit sa orkestra
3.Napapangkat ang bawat instrumento ayon sa kayarian
4.Nasasabi ang katangian ng tunog na nalilikha ng iba't ibang instrumento
F.Paglalahad:
Mga minamahal kong mag-aaral pumunta kayo sa www.marcusbritton.com
G.Panlinag na Gawain:
Gumuhit ng mga larawan ng mga,
a.Instrumentong kuwerdasan o strings.
b.Instrumentong hinihipan[Woodwind]
c.Instrumentong yari sa tanso[Brasses]
d.Instrumentong perkusyon
H.Pagtataya:
Para sa inyong maikling pagsusulit pumunta sa http://www.prongo.com/ na may class key na mrs.panizales at may class key password na 1,2,3,4,5,6,7
I.Takdang-Aralin:
Gumawa ng album ng mga instrumento ng orkestra ayon sa pangkat.Sa ilalim ng bawat larawan ng instrumento isulat ang ilang kataga tungkol dito.